Verslag: De verhouding tussen liturgie en theologie

De avond trok een mooie opkomst, waarbij de deelnemers vooral ge├»nteresseerd leken te zijn in het wezen van de liturgie. Na het openen met het TST openingsgebed volgde een korte toelichting over de geschiedenis van de Zwanenhof. Daarna begon dr. Johan Te Velde OSB met zijn lezing over de verhouding tussen theologie en liturgie. Hij behandelde de historische context van deze twee begrippen en hoe beiden verband houden met het idee van traditie. “Zo is de liturgie een brandpunt tussen hemel en aarde, tussen verleden en toekomst, tussen God en mens, tussen kerk en wereld. Het verbindt gebed en actie, woord en teken, jong en oud, individu en gemeenschap, ambtsdragers en gelovigen.” Tijdens de bespreking stelden deelnemers vragen over de grenzen van de liturgie, de liturgie in verschillende tradities zoals gereformeerd, anglicaans, katholiek of luthers, en de vraag in hoeverre de liturgie wordt overgeleverd of door de voorganger wordt ontworpen. Terwijl er van een glas wijn werd genoten, ging het gesprek nog een tijdje door over het onderwerp van de avond.

De komende bijeenkomsten van de Twentse School voor Theologie zijn gepland op donderdag 16 november en op donderdag 18 januari. In november zal de theologie van Maarten Luther worden besproken, en in januari ligt de focus op theologie in de politiek en samenleving.