Kees Jansen

Kees (C.F.P.) Jansen is 35 jaar oud en een geboren en getogen Twentenaar. Hij studeerde Engelse Literatuur en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en studeerde af op Engelse Bijbelvertalingen. Zo verdiepte hij zich onder andere in drie naoorlogse vertaalprojecten: het project van J.B. Philips, die tijdens de Blitz inspiratie opdeed voor zijn eigentijdse vertaling van de nieuwtestamentische epistels; het vertaalproject van E.V. Rieu, een classicus die de evangeliën mede vanuit literair oogpunt vertaalde, en tenslotte de opdracht van de Anglicaanse Archbishop’s Commission, die opnieuw het psalmboek vertaalde ter vervanging van de 16e-eeuwse Coverdale versie uit The Book of Common Prayer, en waar C.S. Lewis en T.S. Eliot ook aan meewerkten.

Voor de masterthesis werd de voorgeschiedenis van de King James Bible verkend door een onderzoek naar de controverse tussen William Tyndale en Thomas More met betrekking tot het vertalen en interpreteren van de Bijbel in de context van de zestiende-eeuwse Engelse Reformatie. 

In het dagelijks leven is Kees docent Engelse Taal en Literatuur aan de Passie in Wierden. In zijn vrije tijd is hij, naast zijn gezin, nog voorzitter van de Stadsschrijvers Rijssen, een stichting die cultuurhistorische publicaties maakt. Momenteel werkt Kees hiervoor aan een project dat een stripboek voor de jeugd moet opleveren over Rijssen in de Tweede Wereldoorlog. Hij is ook medeoprichter van de Twentse School voor Theologie. Verder zingt hij regelmatig als tenor in ensembles en kookt hij graag, waarbij de Indiase keuken favoriet is.