Lezingen: Theologie in Twente

Het doel van het project Theologie in Twente van De Twentse School voor Theologie is om het nadenken over belangwekkende theologische thema’s in Twente een impuls te geven. Twente en theologie zijn immers reeds lange tijd met elkaar verbonden. In de achtste eeuw kwam de Ierse missionaris Plechelmus naar ons land en sindsdien is Twente een regio waar de studie van theologie serieus is genomen. De genegenheid voor deze studie vraagt echter om continue herleving.

Op 23 mei kunt u zich laten inwijden in de pinksterliederen van William Barnard. Er vindt dan een avond met medewerking van ds. Klaas Touwen en Dick Sanderman plaats. Hier de link naar meer informatie.