Lezing en debat: Gereformeerde verlossingsleer

Lezing en debat met medewerking van prof. dr. Wim van Vlastuin

Christenen belijden dat ze ergens van verlost zijn geworden. De leer van verlossing wordt ook wel soteriologie genoemd. Voor gereformeerde en reformatorische christenen zijn woorden als verkiezing, roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging, heiliging en volharding belangrijke begrippen in de soteriologie. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wie neemt het initiatief in deze verlossing? Ligt dat bij God of bij de mens? Wat is de verhouding tussen de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens met betrekking tot verlossing?

Tijdens deze avond poogt professor Van Vlastuin antwoorden te geven op vragen als deze.

Prof. dr. Wim van Vlastuin is sinds 2005 docent systematische theologie en sinds 2015 hoogleraar Theologie en Spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij rector van het Hersteld Hervormd Seminarie.

26 september 2024

19:15 uur inloop

19:30 uur start programma

St. Mary’s Chapel | Diepenheimseweg 102| Markelo

U kunt zich hier aanmelden: