Verslag: De plaats van Maria in de theologie

De eerste avond van de Twentse School voor Theologie was een groot succes met een goede opkomst. Hoewel er oorspronkelijk op zo’n veertig aanmeldingen werd gerekend, waren er uiteindelijk vijfenzestig deelnemers aanwezig in een  ambiance die bijdroeg aan een ontspannen sfeer. Na een welkomstwoord en gebed door de penningmeester, gaf de voorzitter een toelichting op de doelstelling van de Twente School of Theologie: theologie op een ontspannen manier toegankelijk te maken voor iedereen.

De avond vervolgde met een korte en interessante uitleg over de geschiedenis van de Mariakapel door de echtgenoot van de gravin, gevolgd door een introductie van de lector van de avond, prof. dr. Arnold Huigen. Zijn lezing richtte zich op Maria zoals ze wordt beschreven in het Nieuwe Testament, Maria zoals we haar in de geschiedenis ontmoeten en wat we van haar kunnen leren voor vandaag. Na een kopje koffie geserveerd door de warden van de Anglicaanse gemeenschap, vond er een kort debat plaats waaruit bleek dat het publiek divers was.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende vragen gesteld, waaronder één over het bidden tot Maria en haar kennis van ons bestaan. Een andere vraag betrof de betekenis van het woord ‘maagd’ als titel. Een lid van de islamitische gemeenschap merkte op dat Maria een geschikt gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor interreligieuze dialoog, aangezien zij ook in de Koran van belang is. Na afloop van de bijeenkomst werd door de secretaris een gebed uitgesproken en werden details gegeven over de komende lezingen. De deelnemers hadden daarna de gelegenheid om onder het genot van hapjes en een glas wijn na te praten. Over het algemeen werd de avond als zeer geslaagd beschouwd.

De volgende bijeenkomsten van de Twentse School voor Theologie zijn gepland op 5 oktober en 16 november. In oktober zal de focus liggen op de verhouding tussen theologie en liturgie, terwijl in november de theologie van Maarten Luther zal worden besproken.