Docenten

Onderstaande docenten verzorgen de
vakgebieden bij de cursus TVG

Carla Borgers, cursusleider: Ethiek, Contextueel Bijbellezen

Ds. Carla J.M. Borgers is emeritus predikant en was verbonden aan de Doopsgezinde gemeenten in Twente. Carla heeft een masterspecialisatie gedaan in de Vredestheologie.

Ina van de Bunt: Diaconaat

Ina van de Bunt-Koster, Pastoraal Theoloog. 
Voorheen werkzaam als jongerenpastor en dienstverlener in het Aartsbisdom Utrecht voor het jongerenpastoraat en het (wereld)diaconaat; nu met emeritaat.

Klaas van den Geest: Pastoraat, Filosofie, Spiritualiteit

Predikant in de Nederlandse Gereformeerde Kerken, sinds 2019 aangesloten bij de Protestantse Gemeente Deventer.
Werken met groepen vind ik boeiend. Het gaat me daarbij niet slechts om het ‘overdragen van kennis’. Juist door interactie tussen de deelnemers groeit er bewustwording en is er ruimte voor ieders eigen vragen en leerweg.
Sinds 2023 geef ik in het kader van de TVG cursus het vak Pastoraat, en vanaf 2023/24 ook de vakgebieden Filosofie en Spiritualiteit. De inhoud van de vakken zoals ik die wil geven is daardoor nog in ontwikkeling.

Matthijs van Ittersum: Geloofsleer

Dr. Matthijs van Ittersum studeerde zowel theologie als onderwijskunde aan de Vrije Universiteit en verdedigde in 2018 een proefschrift over de dooptheologie van zowel Augustinus als Benedictus aan Tilburg University. 
Momenteel is hij bezig met onderzoek naar de historische interpretatie van de tekst: “Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank” (Johannes 6:55). Daarnaast is Matthijs voorzitter van het bestuur van de Twentse School voor Theologie. 
In het dagelijks leven werkt hij als docent klassieke talen in het voortgezet onderwijs.

Wim de Jong: Jodendom, Islam

Ds. Wim de Jong, predikant Protestantse Gemeente Deventer (Lebuinuskerk).

Johan Meijer: Kerkgeschiedenis, Liturgie

Ds. Johan Meijer is als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente in Borne.

Nico Pronk: Oude Testament

Ds. Nico J. Pronk is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.

Jaco Zuurmond: Nieuwe Testament

Dr. Jaco Zuurmond is academiepastor van het Studentenpastoraat Enschede. Hij neemt een voorhoedepositie in waar het gaat om het gesprek tussen geloof en wetenschap.