Welkom

LEZING IN MEI U kunt zich hier aanmelden voor de avond over de pinksterliederen van Willem Barnard medewerking van Klaas Touwen en Dick Sanderman.

Hartelijk welkom op de website van de Twentse School voor Theologie. Van oudsher heeft Twente bewoners die interesse koesteren voor theologie. Wellicht is dit reeds begonnen in de achtste eeuw met de komst van Plechelmus, monnik, bisschop en missionaris uit Ierland. Deze landstreek heeft echter sedert lange tijd geen school voor theologie gehad.

De Twentse School voor Theologie wil andermaal een thuis bieden voor hen die zich met theologie bezighouden. Ze beoogt een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de Twentse gemeenschap op het gebied van religie, levensbeschouwing en geschiedenis. Theologie is immers niet slechts een bezigheid voor godgeleerden maar voor eenieder die de verhouding tussen immanentie en transcendentie probeert te duiden. De Twentse School voor Theologie wil een gemeenschap zijn die zichzelf in aanraking brengt met de bronnen van ons denken en in het bijzonder de christelijke theologie. Het is haar te doen om de christelijke interpretatie van de waan van de dag.

In de praktijk houdt de Twentse School voor Theologie zich bezig met: (i) het organiseren van lezingen door toonaangevende theologen, (ii) het debatteren over teksten van denkers als Augustinus, Thomas van Aquino, Maarten Luther, Karl Barth en Joseph Ratzinger en (iii) het duiden van de verhouding tussen theologie en andere wetenschappelijke disciplines, zoals de filosofie en de natuurwetenschappen.

Lezingen worden gehouden in het Nederlands en bij hoge uitzondering in het Engels.